Skip to main content
  • Betalingsanmerkning

  • News

    Betalingsanmerkning

  • Betalingsanmerkning

Her er svaret:

Hvis du ikke betaler gjelden din, vil du få betalingsanmerkninger. Disse betalingsanmerkningene blir registrert hos kredittopplysningsbyråer. Kredittopplysningsbyråene er de som sjekker kredittverdigheten til personer som f.eks. søker om et lån. Banker ønsker sjelden å gi deg lån dersom du har betalingsanmerkninger.

Datatilsynet tildeler, med hjemmel i personopplysningsloven, konsesjon/tillatelse til selskaper som skal drive kredittopplysning.

I konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet fremgår det hva som er tillatt å registrere, når det kan registreres og når det skal slettes.

Innrapporteres etter 30 dager

En betalingsanmerkning kan innrapporteres tidligst 30 dager etter at inkassobyrået har sendt stevning eller begjæring
om rettslige skritt i saken. Når kredittopplysningsbyrået, som f.eks. Bisnode, mottar melding om betalingsanmerkning fra et inkassobyrå,
skal forbrukeren varsles. Forbrukeren har 14 dagers frist til å protestere på anmerkingen.
En betalingsanmerkning slettes når saken er foreldet (etter 4 år) eller umiddelbart etter at den er fullt oppgjor

Samme regel for næringsdrivende

Registrerte inkasso-opplysninger om næringsdrivende som er registrert i Foretaksregisteret,
kan ikke brukes i kredittopplysning før én måned etter at inkassator har sendt krav om inndrivelse av gjelden,
på lik linje med opplysninger om privatpersoner.

Inkassoselskapet vurderer rettslig pågang

Det er inkassoselskapet som vurderer om rettslig pågang er nødvendig (utleggsforettning oversendelse til namsmannen og forliksklage til forliksrådet),
og dette skjer først etter at såkalt tungt salær har påløpt 42 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt. NB! Fordi mange namsmenn og forliksråd har lang behandlingstid, vil saken ofte ikke ha vært behandlet der før den er registrert hos Bisnode. Det er altså ikke noe krav om at saken skal ha vært behandlet hos forliksrådet eller namsmannen.

Sletting av registreringer

Alle registreringer skal slettes straks etter at kredittopplysningsbyrået har mottatt bekreftelse på at er kravet er innfridd og saken avsluttet.
I saker med tinglysinger av pant i eiendom eller løsøre vil det kunne ta opptil et par uker før sletting er gjennomført.